Baggerwerk


De Hemelbeekduiker onder het Julianakanaal bij kasteel Elsloo is eind oktober zodanig verstevigd is dat deze weer tientallen jaren het water van de Hemelbeek naar de Maas kan afvoeren.

De aannemer is hier vrijdag 1 november gestart met het afgraven van het resterende gedeelte van het dijklichaam dat nog moest worden verwijderd in het kader van het project Verruimen Julianakanaal.

Maandag 4 november is het deel, dat al 3 jaar boven de waterspiegel uitstak, eindelijk verwijderd.

In totaal dienen nog ca 8500 m3 van het oude dijklichaam over een lengte van 130 m te worden uitgebaggerd.

Daarna wordt de bodem met een kunststoflaag, klei en stortsteen afgedekt om de bodem weer waterdicht te maken.

Deze werkzaamheden zullen tot media december duren.