Alzheimer café Stein


Elke maand organiseren Steunpunt Mantelzorg en Vivantes in samenwerking met Alzheimer Nederland het Alzheimercafé in Stein.

De bijeenkomsten zijn bestemd voor mensen met dementie, hun partners, familie, vrienden, hulpverleners en andere belangstellenden.

Het Alzheimercafé in Stein vindt plaats elke 2e dinsdag van de maand in de Moutheuvel.
Om 19.00 uur is de inloop en om 19.30 uur start het programma.

Het volledige programma vindt u op de website www.vivantes.nl.

Het thema voor de bijeenkomst op dinsdag 10 oktober is Virtual Reality.
Hoe kan virtual reality ingezet worden om mensen met dementie te helpen?
Wat zijn de toekomstverwachtingen?

Gastspreker is de heer Tom Brandsma.

Heeft u vragen over het Alzheimercafé dan kunt u terecht bij:

Pia Bronckhorst (SP. Mantelzorg). tel.: 06-83668178
of bij Bianca  Bollen tel.: 06-42072481

E-mail: alzheimercafe.stein@gmail.com.