Adviesraad Sociaal Domein


De samenstelling van de Adviesraad Sociaal Domein Stein heeft onlangs een aantal wijzigingen ondergaan.

Zo heeft men afscheid genomen van Sylvia Elzinga, Denise Martens, Tiny Lebens en Jan Vranken.

Als nieuwe leden heeft de Adviesraad kunnen verwelkomen Els Lambrichts, Anita Lenssen en Hein Coumans.

De Adviesraad Sociaal Domein Stein is een onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente Stein voor het sociale domein van zorg, welzijn, werk en inkomen.

De Adviesraad zet zich in voor alle inwoners van Stein ongeacht hun positie en/of beperking, zodat zij kunnen deelnemen aan de samenleving.

Contact met de adviesraad? Mail dan naar adviesraadsdstein@gmail.com