Aanleg fietspad


De aanleg van het fietspad van Stein naar Meers vordert gestaag.

Wim Jetten leverde de volgende foto’s aan van de voortgang.